Vállalati feltételek

A vállalatok kezdeti fő feladatai és néhány általános információ:

 • DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának
  Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) minősítési eljárásában részt kell venni. Ez abból áll, hogy a megkötött megállapodásokat és a tantervi hálót a DKT részére mi megküldjük, melyet követően a DKT dönt, hogy a vállalat bevonható-e a képzésbe, vagy sem.
 • A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást kell lebonyolítani:
  • A leendő hallgató regisztrál a honlapunkon és adott esetben a vállalathoz is. Ezt követően az általunk megadott elérhetőségeken keresztül közvetlenül felvehetik Önök az érdeklődőkkel a kapcsolatot, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez). A kiválasztási eljárás pontos menetét  az együttműködési megállapodás tervezet melléklete tartalmazni fogja.
 • Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot. A duális képzés 7 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a „hagyományos” szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét (december-január időszakon belül), míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét (május-augusztus időszakon belül). A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat. Az 52 naptári hétből fennmaradó 4 hét, azaz 20 nap megegyezik a hallgatóknak kiadandó szabadnapok számával, tehát a szabadnapok száma nem a 22 hétből kerül levonásra.

Ugyanakkora vizsganapokra a vállalat köteles elengedni a hallgatót az egyetemre. Ez a 22 hét, azaz a 110 munkanap részét képezi.

Egyetemünk elkötelezett arra, hogy a munkanapból vizsga miatt történő hiányzást csökkentse. Ezt bizonyos tárgyak esetében a megajánlott jeggyel, vagy a szorgalmi időszakban elővizsgákkal tudjuk segíteni.

 • A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben kell megadni (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni).
 • A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra  (Nftv. 44.§ (3) bekezdés a) pontja). Ennek 2019-es összege 96.850 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. Ehhez kapcsolódó pozitívum, hogy a 2011. évi CLV. „a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló” törvény alapján az állami ösztöndíja helyen egyetemre bekerülő hallgató esetében a szakképzési hozzájárulás mértéke csökkenthető. A duális gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összege határozza meg (mely 2018-ban 480 000 Ft/fő).
 • A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének
  • műszaki (mechatronikai, faipari és környezetmérnöki szakunk) képzési területeinknél 56-tal,
  • míg gazdaságtudományi képzési területeinknél 75-tel,

történő elosztásával kell kiszámítani.

Ez azt jelenti, hogy az évente 22 hetes, tehát 110 napos duális képzésünk esetében műszaki vonalon ~943 000 Ft/fő,   míg gazdaságtudományi vonalon ~704 000 Ft/fő számolható el csökkentőt tételként! Konkrét iránymutatás a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/data/cms432378/74_A_szakkepzesi_hozzajarulasra_vonatkozo_szabalyok_20170712.pdf) érhető el.

A vállalat telephelyétől távoli lakóhellyel rendelkezők esetében a kiválasztási eljárás során szükséges egyeztetni, hogy milyen módon lehet megoldani, segíteni a hallgató lakhatását.

 • A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is – lehetőség szerint - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.

2020

A holnap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné Bertalan Laura kari

duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

Részletes elérhetőségeinket itt találja!