Vállalati feltételek

A vállalatok kezdeti fő feladatai és néhány általános információ:

Milyen feltételei vannak a duális képzés bevezetésének?

A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell felelnie a 230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános feltételeknek. Eszerint fontos, hogy a cég rendelkezzen a gyakorlati munkavégzés technikai feltételei mellett olyan szakemberrel, aki a duális képzésben a diákokkal foglalkozik, számukra a szakmai tudást átadja, feladatokat kijelöli, illetve értékelést ad. A szakemberekkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek.

Eljárás részletei

 • DKT (Duális Képzési Tanács, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának
  Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága hozott létre, és felügyel) minősítési eljárásában részt kell venni. Ez abból áll, hogy a megkötött megállapodásokat és a tantervi hálót a DKT részére mi megküldjük, melyet követően a DKT dönt, hogy a vállalat bevonható-e a képzésbe, vagy sem.
 • A cégek még a duális képzés megkezdése előtt az egyetemmel közösen képzési tervet alakítanak ki a vállalati képzési szakaszra vonatkozóan, amely biztosítja, hogy a gyakorlati munkavégzés valóban igazodik az egyetemi oktatási profilhoz, illetve a képzési követelményekhez. A képzési tervet a cégek az egyetemmel közösen dolgozzák ki.
 • A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást kell lebonyolítani:
  • A leendő hallgató regisztrál a honlapunkon és adott esetben a vállalathoz is. Ezt követően az általunk megadott elérhetőségeken keresztül közvetlenül felvehetik Önök az érdeklődőkkel a kapcsolatot, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez). A kiválasztási eljárás pontos menetét  az együttműködési megállapodás tervezet melléklete tartalmazni fogja.  A vállalatok számára nagy előnyt jelent, hogy a cégek saját kiválasztási rendszerük szerint választják ki a jelentkezők közül a megfelelőnek vélt diákot, pl. önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, nyelvtudás, motiváltság alapján.
  • Amennyiben az adott kiválasztási időszakban esetleg egyetlen jelentkezőt sem találnak alkalmasnak, akkor lehetőség van szeptemberben a pótfelvételi időszakot követően újabb kiválasztási időszakot meghirdetni. Fontos, hogy az együttműködési keretmegállapodás szerint a felvételi időszakot megelőzően egyeztetünk a vállalati partnerekkel arról, hogy az adott periódusban szeretnének-e hallgatót kiválasztani. Tehát a felvételi rendszer rugalmas, a cégek a leendő gyakornokot önállóan választják ki saját felvételi eljárásuk szerint, és amennyiben nem találnak megfelelőt, nem szükséges felvenniük senkit.

  • A vállalat telephelyétől távoli lakóhellyel rendelkezők esetében a kiválasztási eljárás során szükséges egyeztetni, hogy milyen módon lehet megoldani, segíteni a hallgató lakhatását.

 • A duális képzésbe bekerülő diákokkal a cégek hallgatói munkaszerződést kötnek, amelyben rögzítik a gyakorlati munkavégzés rendjét, a juttatások mértékét, illetve valamennyi, a gyakorlati időszakot érintő jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a felek nem a hallgatói munkaszerződés szerint járnak el, a munkaszerződés felbontható, az abban rögzítetteknek megfelelően. A cégek félévente értékelik a gyakornokok munkáját, amelyről az egyetemet is tájékoztatják. A hallgatók az egyetem oldaláról oktatói mentorálásban részesülnek, vagyis a gyakorlati munkavégzésük során sem engedjük el kezüket.

 • Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot. A duális képzés rendszerint 4-7 (MSc., BSc. képzés) féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a „hagyományos” szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét (december-január időszakon belül), míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét (május-augusztus időszakon belül). A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat. Az 52 naptári hétből fennmaradó 4 hét, azaz 20 nap megegyezik a hallgatóknak kiadandó szabadnapok számával, tehát a szabadnapok száma nem a 22 hétből kerül levonásra. A hallgatóknak lehetőségük van a második félévtől belépni a duális képézése, ez esetben a képzés 3-6 féléves időtartamú lesz. Fontos megjegyezni, hogy a vizsganapokra a vállalat köteles elengedni a hallgatót az egyetemre, így ez munkanapnak számít. Egyetemünk elkötelezett arra, hogy a munkanapból vizsga miatt történő hiányzást csökkentse. Ezt bizonyos tárgyak esetében a megajánlott jeggyel, vagy a szorgalmi időszakban elővizsgákkal tudjuk segíteni. Ez az általános időbeosztás, amelytől igény esetén el lehet térni, amennyiben a vállalati munkavégzés rendje ezt megköveteli, és egyeztethető a diákok tanulmányi időbeosztásával.
 • A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben kell megadni (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni).

 • A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is – lehetőség szerint - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.

Díjazás és munkáltatói kedvezmény

 • A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A duális képzési rendszerben a képzőhelyek a teljes képzési időszakban juttatást biztosítanak. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra  (Nftv. 44.§ (3) bekezdés a) pontja). Ennek 2021-es összege 108.810 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. Ez az összeg adó- és járulékmentes, és szakképzési hozzájárulás kedvezmény is igénybe vehető az eltöltött gyakorlati munkanapok számának függvényében. 2022 júliusától a „szochóból” lehet a kedvezményt érvényesíteni. Ennek jogi háttere majd a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 17/A paragrafusában lesz megtalálható. (2022.07.01-től hatályos állapota ITT található meg)
 • A duális hallgatók után igényelhető a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezmény. A jogszabályok 2021 óta már nem tesznek különbséget az állami ösztöndíjjal támogatott és az önköltséges hallgatók után járó kedvezményekben, tehát minden hallgató után igénybe lehet venni. A kötelezettségcsökkentés számítási módját a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) b) pontja, míg az egyes súlyszorzókat a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 332/C. §-a tartalmazza. A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó számításokat, a jogszabályokból egyedileg levezetett képleteket az Egyetem és az Oktatási Hivatal nem véleményezi. Kérjük, ilyen jellegű kérdésekkel forduljanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes adóigazgatóságához.  Egy példa a szakképzési hozzájárulás csökkentésének mértékere: 22 hetes, tehát 110 napos duális képzésünk esetében műszaki vonalon 1.375.660 Ft/fő /=4,81 (súlyszorzó)*650.000 (Ft/fő/év) /250 (adott év munkanapjainak száma)*110 (duális munkanap)/,   míg gazdaságtudományi vonalon (súlyszorzó: 3,60) 1.029.600 Ft/fő számolható el csökkentőt tételként! Konkrét iránymutatás a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/data/cms535889/74_A_szakkepzesi_hozzajarulas_2021_2.pdf) érhető el.

Képzés népszerűsítése

 • A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is – lehetőség szerint - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.
 

További információ, kapcsolat, jelentkezés:

Faipari mérnök, mechatronikai mérnök képzés:

Dr. Németh Gábor, nemeth.gabor@uni-sopron.hu, 30/363-1404

Gazdasági képzési terület:

Bazsóné dr. Bertalan Laura, lkk-dualis@uni-sopron.hu, 30/6789-179

Környezetmérnök képzés:

Dr. Polgár András, polgar.andras@uni-sopron.hu, 30/351-7658

2020

A honlap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné dr. Bertalan Laura

kari duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

 Környezetmérnöki szakok:

Dr. Polgár András

kari duális képzési koordinátor

 30/3517-658; polgar.andras@uni-sopron.hu

 Részletes elérhetőségeinket itt találja!