Miért előnyös Önöknek?

 

A Soproni Egyetem a felsőoktatásból kikerülő szakemberek gyakorlatiasabb felkészültsége érdekében 2015 szeptemberétől bevezette egyes szakokon a hagyományos akadémiai képzés mellett a duális képzést is. 

 

A duális képzés az egyetemi oktatással karöltve elsősorban az ipari, termelő vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul, a hazai felsőoktatási rendszer a Németországban régebb óta működő mintát adaptálta. Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy mérnöki, gazdasági, illetve ma már egyéb területekre is kiterjedően (pl. turizmus) gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, illetve készségeiket fejlesszék a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

A Soproni Egyetem 2015-től kapcsolódott be a hazai duális képzési rendszerbe a faipari mérnök, majd 2016-tól a mechatronikai mérnök alapképzésekkel. A Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Kara gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel illetve turizmus–vendéglátás alapszakokon 2017-2018 óta indít duális képzést, igazodva a térség munkaerőpiaci keresleti feltételeihez és a gyakorlatorientált képzési igényekhez. 2019-től környezetmérnök BSc. és Msc. és faipari mérnök MSc. szakok is elérhetővé váltak duális képzési formában.

A duális képzési rendszer az eltérő szakon hasonló struktúrában működik. Valamennyi szakon cél, hogy a hallgatók az egyetemi képzés mellett valós vállalati környezetben szerezhessék meg a szakma fortélyait, és gyakorlati tudásra tegyenek szert. Az eddigi tapasztalataink alapján a duális képzési forma win-win helyzetet jelent, hisz minden résztvevő szereplőnek számos rövid és hosszú távú előnyt tartogat.

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia és vállalati rendszerek megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásukat.

A duális képzésbe bekapcsolódó cégek együttműködési megállapodás keretében gyakorlati munkavégzést biztosítanak a képzés teljes idejére (3,5 év, turizmus-vendéglátás alapszak esetében 4 év). A duális képzésben résztvevő diákok általános munkarendje szerint egy naptári évben 26 hetet töltenek az egyetemi képzésben, 22 hetet a vállalati partnernél, a fennmaradó 4 hetet pihenésre fordítják. A vállalati 22 hét a vizsgaidőszakokban (május közepe - június vége, december közepe - január vége), valamint a tanszünetekben (őszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben) zajlik (kivéve faipari és mechatronikai mérnök szakokon). Ez az általános időbeosztás, amelytől igény esetén el lehet térni, amennyiben a vállalati munkavégzés rendje ezt megköveteli, és egyeztethető a diákok tanulmányi időbeosztásával.

A gyakorlati munkavégzés során a diákok elmélyítik az iskolapadban szerzett elméleti tudásukat. A gyakorlati helyen történő gyakorlati képzés tehát a napi munkavégzés során zajlik, ahol a diákok idővel átlátják a cégnél zajló feladatokat, ezáltal fejlődik szakmai kompetenciájuk, vagyis képessé válnak önálló munkavégzésre, folyamatok átlátására, problémamegoldásra. 

A duális képzés előnyei közül szeretnénk kihangsúlyozni az alábbiakat:

  • A végzett mérnökök és közgazdászok vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.
  • A végzett gazdasági szakemberek, mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően „kész” munkaerő áll rendelkezésre  (a manapság a gazdasági és műszaki szektorra is jellemző, magasan képzett munkaerő hiánya ezzel nagyrészt orvosolható)
  • A duális oktatási „konstrukció” megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, ezt segítik az ehhez kapcsolódó tantárgyak és a szakdolgozat is.

Hallgatók számára motivációt jelent, hogy ugyan a terhelés fokozottabb, de munkavállalóként pénzkereseti lehetősége van, és 3,5 év gyakorlattal fog rendelkezni, ami „pályakezdőként” nagy előny lesz számára, és Önöknek is, hiszen ezt követően lehetőség van arra, hogy teljes értékű munkaerőként tudják tovább foglalkoztatni.

Számos más előny megismerése és a csatlakozási feltételek megsimerése miatt klikkeljen ide!

2020

A honlap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné dr. Bertalan Laura

kari duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

 Környezetmérnöki szakok:

Dr. Polgár András

kari duális képzési koordinátor

 30/3517-658; polgar.andras@uni-sopron.hu

 Részletes elérhetőségeinket itt találja!