Miért előnyös Önöknek?

 

A Soproni Egyetem a kormányzati törekvésekkel összhangban, a felsőoktatásból kikerülő szakemberek gyakorlatiasabb felkészültsége érdekében 2015 szeptemberétől bevezette egyes szakokon a hagyományos akadémiai képzés mellett a duális képzést is. 

 

A duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari, termelő vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul (Németországban régebb óta működő minta alapján). Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki, gazdasági készségeiket fejlesszék a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

2015-től a faipari mérnöki, 2016-tól a mechatronikai mérnöki, míg 2017-től a turizmus–vendéglátás, valamint a pénzügy és számvitel alapképzési szakjaink esetén bevezettük és sikeresen el is indítottuk a minisztériumi iránymutatásoknak megfelelően működő duális képzési formát. Folyamatos fejlődésünket, valamint a vállalati igényeket szem előtt tartva 2018 szeptemberétől már gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakunk esetében és 2020-tól a környezetmérnöki szakon is elindul a duális képzés. Az elkövetkezendő években induló évfolyamok esetén további vállalatok/partnerek bevonásával növelni kívánjuk a hallgatóknak felkínált helyek számát.

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia és vállalati rendszerek megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásukat.

A duális képzésben résztvevő hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

A duális képzés előnyei közül szeretnénk kihangsúlyozni az alábbiakat:

  • A végzett mérnökök és közgazdászok vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.
  • A végzett gazdasági szakemberek, mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően „kész” munkaerő áll rendelkezésre  (a manapság a gazdasági és műszaki szektorra is jellemző, magasan képzett munkaerő hiánya ezzel nagyrészt orvosolható)
  • A duális oktatási „konstrukció” megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, ezt segítik az ehhez kapcsolódó tantárgyak és a szakdolgozat is.

Hallgatók számára motivációt jelent, hogy ugyan a terhelés fokozottabb, de munkavállalóként pénzkereseti lehetősége van, és 3,5 év gyakorlattal fog rendelkezni, ami „pályakezdőként” nagy előny lesz számára, és Önöknek is, hiszen ezt követően lehetőség van arra, hogy teljes értékű munkaerőként tudják tovább foglalkoztatni.

2020

A holnap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné Bertalan Laura kari

duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

Részletes elérhetőségeinket itt találja!