Hírek: Megalakult az Egyetemi Duális Képzési Tanács

A Soproni Egyetem Szenátusa 2017. október 17-dikén - nyílt szavazással - 15 igen egyhangú szavazattel elfogadta az Egyetemi Duális Képzési Tanács létrejöttét és annak Működési Rendjét.

A Soproni Egyetem és az ELTE konzorciuma az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében összesen 357,8 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el összesen hét alapképzési szak duális képzésének fejlesztésére.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 – Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken” című projekt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése, a duális képzés adta lehetőségek segítségével. 

A Soproni Egyetemen kettő műszaki (faipari és mechatronikai), valamint kettő gazdasági (turizmus-vendéglátás, pénzügy és számvitel) alapképzési szakon folyik duális képzés és 2018-ban már a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak duális képzése is elindulhat.

Ezen képzések koordinálásának elősegítése érdekében, valamint a pályázat célkitűzésével összhangban létrehozunk egy, a duális képzéseket koordináló tanácsot. 

A Tanács szervezeti felépítése:

Elnök: Dr. Németh Gábor egyetemi docens, egyetemi duális képzések felelőse

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Bizottsága; 5 fő:

 

 • Dr. Németh Gábor egyetemi docens, a Tanács és a Bizottság koordinátora, a műszaki alapképzési szakok koordinátora, a faipari alapképzési szak duális képzésének felelőse,
 • Dr. Kocsis Zoltán egyetemi docens, a mechatronikai alapképzési szak duális képzésének felelőse, a műszaki alapképzési szakok koordinátor, elnökségi tag
 • Dr. Varga Dénes tudományos munkatárs, szakoktól független bizottsági tag,
 • Dr. Magoss Endre egyetemi docens, oktatásért felelős dékánhelyettes, szakoktól független bizottsági tag,
 • Dr. Németh László címzetes egyetemi docens, Duális Képzési Tanács műszaki képzési területeket koordináló bizottságának tagja, szakoktól független szakmai tanácsadó bizottsági tag.

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Bizottsága; 5 fő:

 • Bazsóné Bertalan Laura egyetemi tanársegéd, gazdasági alapképzési szakok duális képzésének  bizottságkoordinátora, elnökségi tag
 • Dr. Kovács Róbert egyetemi adjunktus, a pénzügy és számvitel alapképzési szak duális képzésének felelőse, bizottsági tag
 • Dr. Keresztes Gábor egyetemi adjunktus, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak duális képzésének felelőse, bizottsági tag
 • Dr. Egyed Krisztián, egyetemi docens, a turizmus-vendéglátás alapképzési szak duális képzésének felelőse, bizottsági tag
 • Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, oktatásért felelős dékánhelyettes szakoktól független bizottsági tag.

A Tanács főbb feladatai:

 • Az alapképzési szakok duális képzéseinek koordinálása.
 • A duális képzésben érintett alapképzési szakok felelőseivel tantervi egyeztetések.
 • Hallgatói, vállalati regisztrációval kapcsolatos feladatok elvégzése.
 • A duális képzés honlapjának (műszaki és gazdasági szakok felületének) folyamatos karbantartása, naprakész adatokkal való feltöltése.
 • A karok duális képzéseinek népszerűsítése.
 • Új duális képzési megállapodások generálása. Vállalatokkal történő egyeztetések, megállapodások előkészítése.
 • Egyetemi-vállalati tantervi háló készítése.
 • Vállalatokkal, hallgatókkal, Oktatási Hivatallal való kapcsolattartás.
 • Duális Képzési Tanács számára szükséges információk, beszámolók szolgáltatása.
 • Hallgatók be- és kilépésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.
 • Egyetemi és vállalati mentorok tevékenységének ellenőrzése, segítése.
 • Hallgatók tanulmányi előmenetelének és beszámolóinak ellenőrzése, minősítése.
 • Szükség esetén a Szenátus számára előterjesztések és beszámolók készítése.
 • A Tanács feladta, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a középszintű duális képzéshez, valamint kamarákhoz, szakmai szervezetekhez (pl. klaszterek) történő kapcsolódásokhoz milyen lehetőségek kínálkoznak.
 • A Tanács javaslatot tehet a Karok számára, hogy milyen képzési területeken indítsanak duális képzést.

2020

A holnap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné Bertalan Laura kari

duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

Részletes elérhetőségeinket itt találja!