Duális Képzések a Soproni Egyetemen

A Soproni Egyetem duális képzéseinek célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése, a duális képzés adta lehetőségek segítségével.  

A Soproni Egyetem ennek megfelelően olyan differenciált és komplex intézményi oktatási rendszer fejleszt és működtet, amelyek közép-, és hosszútávon  szolgálják a térség - és a faipari képzés esetén az ország - gazdasági fejlődését, iparfejlesztési stratégiák megvalósítását a gyakorlatorinetált (munkaerő) képzéseken keresztül.

 

Egyetmünkön jelenleg három karon, összesen 6 alapképzési és 3 mesterképzési szakon folytatunk duális képzést:

 • Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar:
  • faipari mérnöki alapképzési szak
  • faipari mérnöki mesterszak
  • mechatronikai mérnöki alapképzési szak

 

 • Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar:
  • turizmus–vendéglátás alapképzési szak
  • pénzügy és számvitel alapképzési szak
  • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
  • pénzügy mesterszak
  • számvitel mesterszak
  • vállalkozásfejlesztés mesterszak
 
 • Erdőmérnöki Kar:
  • környezetmérnöki alapképzési szak
  • környezetmérnöki mesterképzési szak

 

Partnereink reprezentálják a térség meghatározó vállalatait, amely garanciát jelent számunkra, hogy hallgatóink gyakorlati képzése magas színvonalon, a szakma követelményeinek megfelelően zajlik. A magas jelentkezői létszámot figyelembe véve folyamatosan szeretnénk bővíteni partnereink körét, illetve képzési lehetőségeinket is még jobban a piaci igényekhez igazítjuk, így a jövőben terveink szerint újabb szakokra is kiterjesztjük a duális képzést.

2020

A honlap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné dr. Bertalan Laura

kari duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

 Környezetmérnöki szakok:

Dr. Polgár András

kari duális képzési koordinátor

 30/3517-658; polgar.andras@uni-sopron.hu

 Részletes elérhetőségeinket itt találja!