Célok és elvek

A duális képzés az egyetemi képzést és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlatot jelenti.

A duális képzés célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását.

A duális képzés egyik alapelve tehát, hogy a Hallgató nappali tagozatos egyetemi hallgatói jogviszonyban tanul és emellett folytat duális képzési tanulmányokat vállalati együttműködésben. A vállalattal hallgatói munkaszerződéses jogviszony keretében havonta hallgatói munkabért kap, amelynek nettó összege minimálisan a mindenkori minimálbér 65%-a (2022-ben 130.000 Ft). A vállalat állami finanszírozású hallgató esetén szakképzési hozzájáruláskedvezményre jogosult.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) 108§ 1a. pontja értelmében duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

Képzéseinkkel el szeretnénk érni, hogy a végzett hallagatóink vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal rendelkezzenek, ami a  munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti. Ez az oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködést követően a Vállalat - amennyiben a végzés idején mérnökre van szüksége - legyen kiválasztási helyzetben és mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak a bevállalási kockázatát csökkentse.

A duális képzésben résztvevő hallgatók az 52 hetes naptári évben 48 hét tanulmányi idővel és 4 hét szabadidővel rendelkeznek. Az oktatás 26 héten keresztül közösen zajlik a normál nappali képzésben résztvevő hallgatókkal egyetemi környezetben, míg 22 hetet partnervállatoknál kell eltölteni.

2020

A honlap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné dr. Bertalan Laura

kari duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

 Környezetmérnöki szakok:

Dr. Polgár András

kari duális képzési koordinátor

 30/3517-658; polgar.andras@uni-sopron.hu

 Részletes elérhetőségeinket itt találja!