Műszaki szakok

Kérjük tekintse át a műszaki duális képzéssel összefüggő általános információkat!


A Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara a kormányzati törekvésekkel összhangban, a felsőoktatásból kikerülő mérnökök gyakorlatiasabb felkészültsége érdekében 2015 szeptemberétől bevezette egyes szakokon a hagyományos akadémiai képzés mellett a duális képzést is. 

A duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul (Németországban régebb óta működő minta alapján). Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt.

2015-től a faipari mérnöki, míg 2016-tól a mechatronikai mérnöki alapszakjaink esetén bevezettük és el is indítottuk a minisztériumi iránymutatásoknak megfelelően működő duális képzési formát. 

Az országos szinten egyedülálló, unikális faipari képzésünk lehetőséget biztosít a végzést követően a biztos elhelyezkedésre. A faipar Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik, a szakemberek iránti kereslet folyamatos. A végzett mérnökeink a duális képzés segítségével gyorsabban lesznek alkalmasak az elsődleges faipar (fűrészipar, lapgyártás) és a továbbfeldolgozó ipar (bútor-, ajtó-, ablak-, burkolatgyártás, faépítészet) cégeinek vezetésére, termelési folyamatok szervezésére, irányítására.

A mechatronikai képzésünk során a gépészettel, az automatikával, informatikával, elektronikával, és gyártástechnológiával ismerkedhetnek meg a hallgatók. Ezen komplex ismereteket a vállalati szakemberek segítenek elmélyíteni, és megmutatni a valós, gyakorlati fortélyokat. 

 

 

Miről szól a duális képzés pontosan? Nézd meg az alábbi rövid összefoglaló videónkat!

 

 

Jelenleg az alábbi vállalatainknál vannak már hallgatóink:

A műszaki szakok esetében a duális képzés alapszakok esetében 7, míg a mesterszakok esetében 4 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a „hagyományos” szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét (december-január hónapok), míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét (május-augusztus közötti időszak). A két félév esetében összesen 22 hét (110 munkanap) vállalati időszakot kell kialakítani.

 

2020

A holnap létrehozása az „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken” című projekt támogatásával valósult meg.

Főbb elérhetőségeink

Műszaki szakok:

Dr. Németh Gábor

egyetemi duális képzések felelőse

30/363-14-04; nemeth.gabor@uni-sopron.hu

Gazdasági szakok:

Bazsóné Bertalan Laura kari

duális képzési koordinátor

30/6789-179; lkk-dualis@uni-sopron.hu

Részletes elérhetőségeinket itt találja!